Algemene voorwaarden camping De Kan Hoeve

Wij heten u van harte welkom op camping “De Kan Hoeve” te De Veenhoop en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle recreant(en) van de camping “De Kan Hoeve” aan de Drachtster Heawei 38, 9215 VS te De Veenhoop.
 • Met het aangaan van de overeenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de recreant(en). Ook is het mogelijk deze uit te printen via de website.
 • De overeenkomst loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist.
 • De recreant(en) dienen een vaste woon- en/of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de recreant(en). Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de recreanten.
 • Beschadigingen en vermissingen van de roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de recreant(en) onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • De recreant(en) dienen de instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan de recreant(en), bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot “De Kan Hoeve” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.
 • ”De Kan Hoeve” is een agrarisch bedrijf, met de daarbij behorende activiteiten, net als de bedrijven eromheen. De gebruikers dienen hiermee rekening te houden.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de recreant(en) het tegendeel kunnen bewijzen.
 • De recreant(en) van “De Kan Hoeve” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Louis Oudshoorn en Charlotte Oudshoorn-Engel zijn de eigenaren en beheerders van Camping “De Kan Hoeve”, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

Reservering en bevestiging

 • Voor het reserveren bij Camping “De Kan Hoeve” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De reservering/overeenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website worden gemaakt.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Camping “De Kan Hoeve” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 • Wij vragen u de betaling na reservering te voldoen. Het is ook mogelijk (mits besproken met de eigenaar) deze bij aankomst te voldoen. Mogelijke extra’s rekent u contant af voor of bij vertrek.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Betaling

 • De verblijfskosten van de Camping “De Kan Hoeve” dienen vooraf voldaan te zijn mits anders besproken met de eigenaar.
 • De eigenaar kan in overleg met de recreant(en) van deze voorwaarden afwijken.
 • Voor de overige kosten, dient u deze bij vertrek contant af te rekenen.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 • De recreant(en) dienen de betaling in euro’s te voldoen.
 • Indien de recreant(en) de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant(en) voor ingang van de verlenging de betaling van de eigenaar voldaan te hebben.

Annulering

 • Indien de recreant onverhoopt niet in staat is om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient de recreant(en) dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat de eigenaar de daarvoor vrijgevallen datum als nog aan derden kan aanbieden.
 • Bij annulering betaalt de recreant(en) een vergoeding aan de eigenaar. Deze vergoeding bestaat uit:
  1. Tot 2 maanden voor de ingangsdatum is de annulering kosteloos.
  2. Bij een annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum is 25% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  3. Tot 1 week voor de ingangsdatum is bij annulering 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  4. Bij annulering op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd

Een annulering dient u tevens schriftelijk te melden.

Wij willen u verder verwijzen naar uw annuleringsverzekering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur gebruik maken van uw campingplaats.
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar en zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van vertrek dient u het kampeerterrein om 10.00 uur te verlaten.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

 • Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras te gebruiken.
 • Het ontbijt word, in overleg tussen 8.00 en 10.00 uur, klaargezet in de keuken van uw verblijf.
 • Eventueel kan in overleg van de bovengenoemde tijden worden afgeweken.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en schoon te worden verlaten.
 • Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
 • De E.H.B.O.doos bevindt zich beneden bij de keuken.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Aan het interieur en/of meubilair mogen (zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar) geen veranderingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.
 • Huisdieren zijn in de Bed en Breakfast “De Kan Hoeve” niet toegestaan.
 • Roken in de Bed en Breakfast “De Kan Hoeve” is niet toegestaan. Wanneer u wilt roken kan dit buiten.

Wij wensen u een prettig verblijf in Bed & Breakfast “De Kan Hoeve”.