Algemene voorwaarden en huisregels

ALGEMENE VOORWAARDEN BED EN BREAKFAST  “DE KAN HOEVE” TE DE VEENHOOP

Wij heten u van harte welkom op “De Kan Hoeve” te De Veenhoop en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “De Kan Hoeve” aan de Drachtster Heawei 38, 9215 VS De Veenhoop.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Het is mogelijk de Algemene Voorwaarden uit te printen via de website. Ook kan op verzoek een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos worden verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- en/of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, letsel, ongelukken, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in of rond de Bed & Breakfast “De Kan Hoeve” te De Veenhoop zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van de roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten/huurders dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten/huurders, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot “De Kan Hoeve” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.
 • ”De Kan Hoeve” is een agrarisch bedrijf, met de daarbij behorende activiteiten, net als de bedrijven eromheen. De gebruikers dienen hiermee rekening te houden.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten/huurders van “De Kan Hoeve” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Louis Oudshoorn en Charlotte Oudshoorn-Engel zijn de eigenaren en beheerders van Bed & Breakfast “De Kan Hoeve”, verder  aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2. Reservering en bevestiging

 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “De Kan Hoeve” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “De Kan Hoeve” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 • Wij vragen u bij een reservering een aanbetaling te doen. Zodra deze aanbetaling op onze rekening staat is de boeking definitief. De aanbetaling wordt via een reserveringsformulier naar u toegezonden, per mail of per post. In sommige gevallen, wordt de aanbetaling contant betaald bij aankomst. Dit door b.v. kort voor aankomstdatum te boeken. Het restantbedrag rekent u dan af bij aankomst. Mogelijke extra’s rekent u contant af voor of bij vertrek.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling

 • De verblijfkosten van Bed & Breakfast “De Kan Hoeve” dienen vooraf voldaan te zijn, mits anders besproken met de eigenaar.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Voor de overige kosten; u dient deze bij vertrek contant af te rekenen.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 • De gebruiker dient de betaling in euro’s te voldoen.
 • Indien de gebruiker de overeenkomst wenst te verlengen zal de gebruiker voor ingang van de verlening de betaling van de eigenaar voldaan te hebben.

4. Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daarvoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering betaald de contractant een vergoeding aan de eigenaar. Deze vergoeding bestaat uit:
  1. Tot 2 maanden voor de ingangsdatum is de annulering kosteloos.
  2. Bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum is 25% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  3. Bij annulering tot een week voor de ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  4. Bij annulering op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

Een annulering dient u tevens schriftelijk te melden.
Wij willen u verder verwijzen naar uw annuleringsverzekering.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur gebruik maken van uw verblijf.
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar en zal u gevraagd worden naar uw identiteitsbewijs
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 10.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

 • Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras te gebruiken.
 • Het ontbijt word, in overleg tussen 8.00 en 10.00 uur, klaargezet in de keuken van uw verblijf.
 • Eventueel kan in overleg van de bovengenoemde tijden worden afgeweken.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en schoon te worden verlaten.
 • Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
 • De E.H.B.O.doos bevindt zich beneden bij de keuken.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Aan het interieur en/of meubilair mogen (zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar) geen veranderingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.
 • Huisdieren zijn in de Bed en Breakfast “De Kan Hoeve” niet toegestaan.
 • Roken in de Bed en Breakfast “De Kan Hoeve” is niet toegestaan. Wanneer u wilt roken kan dit buiten.

Wij wensen u een prettig verblijf in Bed & Breakfast “De Kan Hoeve”.